Yoga Nidra & Heartspace

Monthly Yoga Nidra Workshop with Paweł Kwaśniewski at Bhakti Shala School of Yoga and Tantra.

Theme: Heartspace

Responsive Total Yoga Nidra practice in the circle, with gentle asana, mudra and mantra. 

 

Comiesięczny warsztat jogi nidry z Pawłem Kwaśniewskim w Bhakti Shala - Szkole Jogi i Tantry

Temat: Przestrzeń serca

Spotkanie z responsywną praktyką Total Yoga Nidra w kręgu, łagodną asaną  a także mudrą i mantrą.

Address: 

Bhakti Shala
ul. Elizy Orzeszkowej 14
80-244 Gdańsk
Poland

Teacher(s):